Ga naar inhoud

‘Bouwen aan een brede basis. Dáár hebben we het afgelopen jaar op ingezet’

test Een dynamisch jaar is afgesloten, waarin we met elkaar gebouwd hebben aan een nieuwe organisatie, voortkomend uit de fusie van Diverz en de Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ). De fusie betekent winst voor de inwoners: wij bundelen namelijk de krachten maar ook de netwerken van beide organisaties. Daarnaast is het penvoerderschap van de Vivera wijkteams bij Diverz belegd. Zodoende hebben we nog meer verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende inwoners. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, collega’s vanuit het wijkteam en met partners in het veld. We doen dit met heel veel enthousiasme en passie. We kijken naar talenten en mogelijkheden en kunnen wel zeggen dat Diverz een groot hart heeft.

Zwijndrecht is een gemeente met verschillende gezichten en heeft vele uitdagingen. In het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Krachtig Zwijndrecht’ komt dit tot uiting in de vier grote thema’s voor de komende raadsperiode. Welzijn en zorg is een van de thema’s waarin onze professionals het verschil kunnen maken voor de inwoners die een beroep doen op de Wmo, advies en ondersteuning vragen of mee doen aan de diverse activiteiten binnen en buiten onze locaties. Of het nu gaat om ontmoeten, samen eten of de taal leren, het draait om herkenbare, preventieve, laagdrempelige ondersteuning aan de voorkant. En daarmee hebben we een mooie wisselwerking gerealiseerd tussen welzijn en de hulpverlening vanuit het wijkteam. Voor iedereen van 0-100 jaar zijn wij er en bieden we onze brede basisvoorziening aan.

In dit eerste digitale jaarverslag van de nieuwe organisatie laten we aan de hand van beelden, foto’s, verhalen, quotes, feiten en cijfers zien wat 2018 heeft betekent. En daar zijn we bij Diverz trots op!

Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder

Vooruitblik 2019

Diverz is trots op de nieuwe organisatie die in 2018 is ontstaan. Ook de resultaten van de samenwerking tussen welzijn en het wijkteam, waarin de diverse partners deelnemen, zijn noemenswaardig. Hiermee is daadwerkelijk invulling gegeven aan een belangrijk deel van de opdracht. Voor 2019 zal deze lijn worden gecontinueerd en werken we verder aan de doorontwikkeling van het wijkteam, in verbinding met welzijn. Ook willen we in 2019 meer zicht krijgen op de effecten van onze inspanningen. Niet zozeer wat we doen maar wat we bereiken voor inwoners en de maatschappij willen we in kaart brengen door middel van effectmetingen. Verder zien we dat maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie en de digitalisering aandacht behoeven en waar onze professionals en vrijwilligers een bijdrage aan kunnen leveren.