Ga naar inhoud

Zichtbaar breed welzijn

Afgelopen jaar was het jaar waarin de Brede welzijnsaanpak, in samenwerking met partners, verder is gegroeid. Actief is bijgedragen aan de thema’s die door de gemeente zijn geselecteerd in het programma Krachtig Zwijndrecht. We noemen specifiek de groei van de vrijwillige inzet door ZwijndrechtvoorElkaar, waardoor er meer matches tussen hulpvraag en aanbod zijn gerealiseerd. De samenwerking tussen welzijn en Vivera wijkteam is verder verstevigd, met als resultaat meer inzet van het preventieve veld. En ook Welzijn op recept is voor het eerste jaar voorzichtig geïntroduceerd. 

Samen met sociale ondernemers, waaronder Autitalent, NL voor elkaar en de Stadsboer zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Zo is Diverz het uitgiftepunt van de groenten van deze Dordtse zorgboerderij en dragen we bij aan een gezonde leefstijl en duurzaamheid.

De zichtbaarheid van de Brede welzijnsaanpak hebben we voor de verschillende activiteiten kunnen meten. We doen dit in de vorm van effectmetingen. Zodoende krijgen we meer zicht of we met onze inspanningen het goede doen voor de inwoners van Zwijndrecht.

In dit digitale jaarverslag laten we aan de hand van beelden, foto’s, verhalen, quotes, feiten en cijfers zien wat 2019 heeft betekent. En daar zijn we bij Diverz trots op!

 

- Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder

Corona-crisis

Begin maart 2020 is het coronavirus uitgebroken in ons land en dat treft iedereen in de maatschappij. Veiligheid en gezondheid staan voorop en hebben geleid tot het nemen van de nodige maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus. Bij Diverz zijn alle accommodaties gesloten en zijn de activiteiten tijdelijk afgelast. Voor heel veel inwoners van Zwijndrecht heeft dit effect gehad op gevoelens van eenzaamheid en onrust. Als alternatief is er een Diverz belteam opgericht voor bewoners en vrijwilligers die vragen hebben of om een praatje verlegen zitten. Ook is Zwijndrechtvoorelkaar het digitale platform voor coronahulpvraag en aanbod geworden.