Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2022
Inhoud

Voorwoord

Terug naar inhoud

Beste lezer,

Voor de vijfde keer op rij presenteren wij u ons jaarverslag. Een moment om stil te staan en dankbaar te zijn dat Diverz het vijfjarig jubileum onlangs heeft mogen vieren. In die vijf jaar zijn er op heel veel gebieden stappen gezet mét, vóór en dóór buurtbewoners en partners. De nieuwe strategische koers 2022-2026 is uitgestippeld en laat zien wat onze keuzes zijn voor de komende jaren en welke doelen wij willen behalen. 

In dit jaarverslag is met beelden en woorden onze inzet en impact te zien. Zo introduceerden we het wekelijks schoolontbijt voor kinderen in Hart van Meerdervoort en was er een zomerkamp voor kinderen met een afstand tot een uitje. Ook volop aandacht voor talentontwikkeling van jongeren en bleek de escaperoom een prima middel om bewust te worden over hoe je met geld omgaat.

Samen met bewoners bouwden we aan saamhorigheid in de wijk, specifiek in Heer Oudelands Ambacht, en brachten we mensen in beweging door de introductie van het ANWB AutoMaatje. Natuurlijk was er de jaarlijkse burendag en maakten we impact door het aanpakken van energiearmoede. Onze locaties werden omgedoopt tot ‘warme kamers’ en de KRACHTpunten verspreidden zich naar andere delen van het land. Ook was er volop aandacht voor dementie en voor de mantelzorgers.

Trots zijn we op de vele vrijwilligers die bij Diverz werkzaam zijn en zo fijn om met elkaar weer een vrijwilligersfeest uitbundig te vieren. Dat het vrijwilligersplatform Zwijndrecht voor Elkaar blijft groeien en een belangrijke rol speelde in de hulp aan de Oekraïners is het vermelden waard. Ook daarvoor vragen we aandacht in dit jaarverslag en staan we stil bij de vreselijke oorlog.

Terugkijkend op een post-corona jaar zien we een toenemende vraag naar sociale ondersteuning en signalering vanuit Diverz. Een jaar waarin we volop wendbaar waren, aandacht hadden voor de vele nieuwe vragen en een toenemende behoefte proeven aan samenzijn als tegenhanger van de polarisatie. In deze tijd gaat alles sneller en blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen, met bewoners en partners, in nauwe verbinding met gemeente Zwijndrecht. Alles voor de goede fit.

Veel leesplezier,

- Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder

Hartjes