Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2018
Inhoud
2

Jongeren

Terug naar inhoud

In 2018 heeft het jongerenwerk in kaart gebracht met welke methodieken zij werken en hoeveel tijd er gaat zitten in deze verschillende facetten van het jongerenwerk.

Kinderen & jongeren

Individueel coachingstraject 10%
Signalering 25%
Algemene informatie en voorlichting 20%
Specifieke groepsgerichte aanpak 35%
Overlastzaken 10%
In 2018 zijn er 4 themabijeenkomsteen geweest in Mikado met de volgende thema's: Kunst, Seks en Soa's, Alcohol en drugs en Weerbaarheid. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jongeren de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Het informele karakter van het jongerenwerk kan hier aansluitend op werken. Jongeren vertellen andere zaken sneller aan een informele jongerenwerker dan aan de jeugdhulpverlener. Op deze manier kan er eeen passender aanpak gevonden worden. 
Soms neem je een jongere even aan de hand of neem je zomaar even contact op. Wij doen dit om te voorkomen dat hij verder wegglijdt.
- Joanna Henraat, jongerenwerker en GoodtoKnowcoach.

Specifieke groepsaanpak uitgelicht

In 2018 waren er 8 specifieke groepsgerichte aanpakken, samen goed voor 386 inloopmomenten voor jongeren. De jongeren konden terecht in de wijkgebouwen in Heerjansdam, Heer Oudelands Ambacht, Kort Ambacht en het stedelijk Jongerencentrum Mikado. Jongeren vinden hier een plek om te recreëren en hun talenten te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor preventie door bespreking van de voor hen op dat moment belangrijke thema’s. Zo komt geregeld de soa quiz voorbij en is er natuurlijk continue aandacht voor alcohol- en drugs gebruik. In 2018 werd er ook ingezoomd op het gebruik en de verkoop van lachgas. Een ingewikkeld verhaal daar het volgens de wet niet verboden is.  Slut-shaming en het respectvol gebruiken van social media vergt steeds meer aandacht. Middels interactieve methodes werd hier in 2018 in de inlopen geregeld aandacht aan besteed. 

‘Ik vond het in één woord; geweldig!’

Al acht jaar komt Maurice bij Diverz, vanaf dat hij een jaar of vijftien was. Hij kan zich nog goed herinneren hoe dat ging. ‘Ik hing toen regelmatig rond bij winkelcentrum Walburg, vlakbij mijn huis, om te chillen met vrienden. Daar werden we aangesproken door jongerenwerker Mike. Hij was een bekende rapper en echt een voorbeeld voor ons. Hij zei dat we bij Jongerencentrum Mikado konden komen en daar iets met muziek konden gaan doen.’ De aanpak van Mike werkte; Maurice en zijn vrienden gingen naar Mikado, waar ze met Mike een aantal muziekprojecten deden. Ook leerde Maurice daar jongerenwerker Fatima kennen.

Jongerenwerker Joanna Henraat interviewt Rico Verhoeven

Jongerenwerker Joanna is ook de coach van GoodtoKnow , waarbij zij onder andere vlogs maakt waarin zij bepaalde thema’s bespreekt die onder de jongeren leven. Hier interviewt ze Rico Verhoeven.

 

Hartjes