Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2018
Inhoud
3

Volwassenen

Terug naar inhoud

In de wijkgebouwen van Zwijndrecht is voor iedereen wat te doen. Vele vrijwilligers, ondersteund door onze professionals, hebben in 2018 weer de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Van bingo, opvoedondersteuning en jongerenactiviteiten tot yoga en van de wijkkeukens tot cognitieve fitness. Ook waren de professionals van Diverz buiten in de buurt te vinden, voor activiteiten van de buurtaanpak of zomaar voor een gesprekje over de belevingen in de buurt om te luisteren naar wat er zoal speelt en om te adviseren wat er eventueel voor oplossingen voorhanden zijn.

De sociale infrastructuur met Diverz als verbindende factor, is belangrijk om leefbare wijken te hebben en te houden."
- Frieda Louwerse, opbouwwerker

Integrale teams in de wijken: informeel en voor 0 tot 100 en op basis van talenten

In 2018 zijn we gestart met integrale welzijnsteams, verdeeld over geheel Zwijndrecht, waarin opbouwwerk, sociaal cultureel werk, jongerenwerk en beheer samen verantwoordelijk zijn voor de wijk(en) en de accommodaties in die wijk. Zij zetten zich samen in voor alle leeftijdsgroepen, op basis van hun talenten, voor activiteiten en vraagstukken. Dit heeft veel voordelen:

  • We hebben nu al zicht op de jongere van de toekomst;
  • We kunnen verschillende leeftijdsgroepen tegelijk aanspreken met activiteiten;
  • Iedereen kan bij iedere welzijnsprofessional aankloppen;
  • Onze werkers hanteren allemaal dezelfde informele werkwijze: geen gekaderde trajecten met formulieren, maar inspelen op wat een kind, jongere of wijkbewoner nodig heeft en anticiperen op actuele situaties en maatschappelijke ontwikkelingen.

Maatwerk

De één is geholpen met taaleducatie, de ander met yoga. De één heeft financiële hulp nodig, de ander hulp bij het nakomen van afspraken. Is er hulpverlening nodig? Dan begeleiden we ook deze stap zorgvuldig, zodat de kans op stagnatie klein is. In 2018 is de verbinding met het wijkteam nog beter geworden. Het wijkteam is nu ook in het wijkgebouw aanwezig zodat de drempel vele malen lager wordt en de professionals elkaar makkelijk en snel kunnen vinden.

Vivera Wijkteam

In 2018 heeft Diverz ook invulling gegeven aan een nieuwe rol, namelijk van hoofdopdrachtnemer van het Vivera Wijkteam. Samen met de professionals van de partnerorganisaties is gewerkt aan de opdracht; het optimaal verbinden van zorg en welzijn en een laagdrempelige toegang creëren voor bewoners. De wijkteams zijn laagdrempelig, werken integraal en zijn verbonden met de voor hen relevante partners. Er zijn geen wachtlijsten en er is een begin gemaakt met het versterken van de sociale infrastructuur door de verbinding met de basisvoorzieningen (welzijn), het ondersteunen van mantelzorgers en het inzetten van vrijwilligers.

Een greep uit de vele activiteiten in de wijkgebouwen

Vrouweninlopen Xiejezo en Hart van Meerdervoort

Wekelijkse activiteit voor vrouwen waarbij voorlichting gegeven wordt over uiteenlopende onderwerpen, de dames creatief bezig zijn of gewoon gezellig samen zijn. 

Spelletjesavond Xiejezo

Wekelijkse activiteit voor en door wijkbewoners en vrijwilligers, na de wijkkeuken op vrijdagavond. Er wordt gedart, gesjoeld en bordspelletjes gespeeld, maar ook televisie gekeken. 

Koffieochtend Walburg maandag en woensdag

Ouderen komen bij elkaar in Swinstaete voor een kopje koffie, thee en wat lekkers. Af en toe wordt er een bingo of een feestelijk ontbijt georganiseerd. Ouderen leren elkaar kennen en helpen elkaar buiten de koffie-ochtenden om. 

Bureau Halt

In samenwerking met bureau Halt begeleiden professionals van Diverz verbonden aan wijkgebouw Xiejezo, jongeren die na het plegen van een klein delict een taakstraf opgelegd krijgen. Samen met de jongere wordt gekeken wat de werkzaamheden gaan worden. Denk hierbij aan schoonmaken en kleine klusjes. De jongeren zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. 

Roze ouderen Kubiek

In 2018 zijn er 12 bijeenkomsten geweest voor roze ouderen met gemiddeld zo’n 12 bezoekers. Tijdens de bijeenkomst helpt men mee met de werkzaamheden, maar er is nog altijd een professional aanwezig vanwege de problematieken die besproken worden.

Verenigingen/lessen in Kubiek

Klaverjassen, koersbal, Tai Chi, bodyfit, bodygym, tafeltennis, biljarten, pottenbakken.

Moestuin Kubiek

1 participant onderhoudt de moestuin in Kubiek. De opbrengsten uit de moestuin, worden onder andere gebruikt bij de wijkkeukens.

Naailes Hart van Meerdervoort, 2 keer per week

De deelnemers leren voordelig zelf kleding maken of repareren. 

Klik en Tik Hart van Meerdervoort

De deelnemers leren omgaan met een computer. Hoe zoek je iets op op het internet, hoe maak je een mailadres aan en kan je gaan mailen. 

Digitaal vragenuurtje Hart van Meerdervoort

Het vragenuurtje wordt bezocht door bewoners die wat gevorderde vragen hebben met betrekking tot digitalisering, zoals bijvoorbeeld;’ hoe kan ik downloaden’, ‘ hoe kan ik een abonnement nemen op spotify” etc. Deze vragen komen niet aan bod in de Klik en Tik cursus.

Klankbord

Naast de jongereninlopen en verhuur aan derden maken ook het wijkplatform en de OBS Develhoek regelmatig gebruik van dit wijkgebouw.

Koffie-inlopen Nederburgh

Diverz verzorgt vanuit Dienst Wonen met Zorg 3 maal per week een koffie-inloop voor kwetsbare mensen (dagbesteding).

Hartjes