Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2018
Inhoud
6

Mantelzorgers

Terug naar inhoud

We hebben in 2018, samen met MEE, het wijkteam en zorgaanbieders, verder vorm en inhoud gegeven aan de pijlers van mantelzorg zijnde vinden, vertrouwen en verbinden.  In 2018 hebben we vooral gestreefd naar het delen van kennis en expertise, het borgen van goedlopende activiteiten en het deelnemen aan nieuwe initiatieven zoals dementievriendelijke gemeente. De basisondersteuning is uiteraard blijven bestaan. Mantelzorgers konden hun vraag om informatie, educatie, ondersteuning en waardering stellen en in veel gevallen zijn deze naar tevredenheid beantwoord. Onderstaand een greep uit de activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd:

  • Een benefietavond voor jonge mantelzorgers;
  • Voor mantelzorgers van dementerende ouderen lotgenotencontacten in Nederburgh;
  • Mantelzorgbijeenkomst ‘Even vrij af voor mantelzorgers’;
  • Professionals getraind van wijkteam, jeugdteam, welzijn en zorgaanbieders;
  • Voorlichting bij de Vrouweninloop Xiejezo;
  • Ontwikkeling digitale respijtkaart;
  • Netwerkcontacten verbreed (onder andere samenwerking Zorgmies);
  • Respijtmogelijkheden, behoeftes en signalen in beeld;
  • Bijdrage aan de gemeentelijke campagne ter stimulering van de Mantelzorg pas;
  • Waarderingsacties uitgezet o.a. dag van de mantelzorg.

Good to know

Dit is een digitaal platform voor jongeren om informatie te vinden, te delen en te chatten. Jonge mantelzorgers herkennen zich niet in de benaming en dat vraagt een andere benadering. Zij vinden hun situatie gewoon, maar kunnen wel degelijk een specifieke hulpvraag hebben of behoefte aan ondersteuning. Daarnaast is het voor jonge mantelzorgers belangrijk de nodige waardering en erkenning te krijgen.

We signaleren een toenemende aantal vragen waarvan ook de complexiteit toenam. Door de maatschappelijke ontwikkelingen is dat verklaarbaar. De belangrijkste zijn: mensen met een aandoening leven langer, mensen worden ouder, meer mantelzorgers leveren langer en complexe zorg thuis, toename zorgkosten, een stijging van de arbeidsparticipatie stijgt en mensen werken langer door. De verwachting is dat de hulpvraag naar (basis) ondersteuning zal blijven groeien. Daarom is het borgen van een goed en volledig aanbod voor mantelzorgers belangrijk en zetten wij ons daar in 2019 gezamenlijk voor in.

Klik hier om ons platform te bezoeken
Hartjes