Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2019
Inhoud
2

Jongeren

Terug naar inhoud

In 2019 heeft het jongerenwerk in kaart gebracht met welke methodieken zij werken en hoeveel tijd er gaat zitten in deze verschillende facetten van het jongerenwerk. Hieronder is op basis van effectmetingen weergeven wat het jongerenwerk met de verschillende methodieken heeft bereikt.

Kinderen & jongeren

Individueel coachingstraject 13%
Signalering 28%
Algemene informatie en voorlichting 13%
Specifieke groepsgerichte aanpak 36%
Overlastzaken 10%
- Jongerenwerkers binnen Diverz
In 2019 zijn er 4 themabijeenkomsteen geweest in Mikado met de volgende thema's: kunst, seks en soa's, alcohol en drugs en weerbaarheid. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jongeren de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Het informele karakter van het jongerenwerk werkt hier aansluitend op. Gebleken is dat jongeren sneller bovenstaande zaken bespreken en vertellen aan een informele jongerenwerker dan aan de jeugdhulpverlener. Op deze manier kan er een passende aanpak gevonden worden waarbij het belang van de jongere op één staat.
Zelfs nu klinkt er af en toe een ping op mijn telefoon en krijg ik een Whatsappje met een persoonlijke vraag van één van de meiden. Kijk, daar doe je het voor hé, daar word ik nou blij van!
- Aradhana, welzijnsprofessional bij Hart van Meerdervoort

Specifieke groepsaanpak uitgelicht

In 2019 waren er 8 specifieke groepsgerichte aanpakken, samen goed voor 428 inloopmomenten voor jongeren. De jongeren konden terecht in de wijkgebouwen in Heerjansdam, Heer Oudelands Ambacht, Kort Ambacht en het stedelijk Jongerencentrum Mikado.

In 2019 is lachgas een hot item geweest. Jongerenwerk heeft veel gesprekken gehad met groepen jongeren naar aanleiding van overlastmeldingen en binnen de inlopen. Ook op scholen is hier veel over gesproken. Op Heerjansdam is er voorlichting over lachgas gegeven op 2 basisscholen. Laatste kwartaal is de overlast met betrekking tot lachgasgebruik op alle locaties sterk afgenomen. Jongeren hebben meer kennis gekregen over de gevaren van lachgas.

Volg ons op Facebook

Activiteiten in én om onze wijkgebouwen

In 2019 hebben 6 jongeren via PAK AAN (bewoners initiatief van de gemeente) de JOP (jongeren ontmoetingsplaats), genaamd Konijnenheuvel, 'gepimpt'.

De jongeren hebben hun idee ingediend bij PAK AAN. Hierna hebben gesprekken plaatsgevonden en hebben de jongeren een plan van aanpak gemaakt. Jongerenwerker Joanna heeft hen tijdens dit proces ondersteund en af en toe een zetje in de goede richting gegeven. De jongeren hebben zelfstandig een mooi schelpenpad aangelegd wat leidt naar de JOP. De medewerkers van PAK AAN waren er dezelfde dag bij om ook mee te helpen. 

Mikado heeft in 2019 onder andere aandacht besteed aan jongeren en Oud & Nieuw. Vaak staan jongeren in een negatief daglicht als het om de jaarwisseling gaat. Samen met de jongerenwerkers hebben de jongeren in de wijk vuurwerkbrillen en flyers uitgedeeld. Hiermee lieten de jongeren zien dat veiligheid, ook bij jongeren, op nummer één staat. 

Hieronder een filmpje waar we de jongeren bezig zien tijdens het uitdelen van de vuurwerkbrillen.

Daarnaast is er in Mikado ook een grafitti workshop gegeven door één van onze eigen jongere. Vroeger kwam hij zelf bij Mikado voor onze activiteiten en nu kon hij een workshop geven over grafitti. Op deze manier kan hij zijn ervaringen en kwaliteiten delen met de jongeren. Ze kregen de gelenheid om hun creativiteit te uiten en te leren hoe en waar je grafitti kunt gebruiken.

 

Hieronder een impressie van de activiteiten door middel een mooie collage.

Hartjes