Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2019
Inhoud
3

Volwassenen

Terug naar inhoud

In de wijkgebouwen van Zwijndrecht is voor iedereen wat te doen. Vele vrijwilligers, ondersteund door onze professionals, hebben in 2019 weer de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Enkele van deze activiteiten waren: opvoedondersteuning, jongerenactiviteiten, yoga, de wijkkeukens en cognitieve fitness.

In 2019 hebben we ons ingezet om nog meer zichtbaar te zijn voor de bewoners. Zo waren de professionals van Diverz buiten in de buurt te vinden voor activiteiten van de buurtaanpak of zomaar voor een gesprekje. Op deze manier konden we een luisterend oor bieden en waar nodig adviseren over de mogelijke oplossingen die voorhanden zijn. Een laagdrempelige manier van contact leggen waardoor sociale cohesie kan toenemen en het buurtnetwerk versterkt wordt.

Tijdens de Nationale Pannenkoekendag bakken volwassenen en jongeren pannenkoeken voor ouderen. Een mooie verbinding tussen jong en oud.
- Jacqueline Pors, welzijnsprofessional

Integrale teams in de wijken: zichtbaar, voor inwoners van 0 tot 100 jaar oud en op basis van talenten

De integrale welzijnsteams, verdeeld over geheel Zwijndrecht, hebben zich ingezet voor sociaal cultureel werk, jongerenwerk en beheer waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de wijk(en) en de accommodaties in die wijk. Zij zetten zich samen in voor alle leeftijdsgroepen, op basis van hun talenten, voor activiteiten en vraagstukken. We kennen de bewoners uit de wijken en hun vraagstukken. Dit heeft veel voordelen:

  • We hebben nu al zicht op de kwetsbare jongeren van de toekomst;
  • We kunnen verschillende leeftijdsgroepen tegelijk aanspreken met activiteiten;
  • Iedereen kan bij iedere welzijnsprofessional aankloppen;
  • Onze werkers hanteren allemaal dezelfde informele werkwijze: geen gekaderde trajecten met formulieren, maar inspelen op wat een kind, jongere of wijkbewoner nodig heeft en anticiperen op actuele situaties en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Maatwerk

De één is geholpen met taaleducatie, de ander met yoga. De één heeft financiële hulp nodig, de ander hulp bij het nakomen van afspraken. Is er hulpverlening nodig? Dan begeleiden we ook deze stap zorgvuldig, zodat de kans op stagnatie klein is. In 2019 stond de zichtbaarheid centraal en daar hebben we hard aan gewerkt. In de vorm van effectmetingen van verschillende activiteiten. Maar ook heel praktisch; het Vivera Wijkteam is bijvoorbeeld ook in het wijkgebouw aanwezig zodat de drempel vele malen lager wordt en de professionals elkaar makkelijk en snel kunnen vinden.

 

Vivera Wijkteam

In 2019 hebben we hard gewerkt aan onze samenwerking tussen welzijn en het Vivera Wijkteam. Dit om de Brede welzijnsaanpak in te vullen. Samen met de professionals van de partnerorganisaties is gewerkt aan de opdracht; het optimaal verbinden van zorg en welzijn en een laagdrempelige toegang creëren voor bewoners. De wijkteams zijn laagdrempelig, werken integraal en zijn verbonden met de voor hen relevante partners. Er zijn geen wachtlijsten en we zijn verdergegaan met het versterken van de sociale infrastructuur door de verbinding met de basisvoorzieningen (welzijn), het ondersteunen van mantelzorgers en het inzetten van vrijwilligers. Onder feiten en gegevens staan de behaalde inzet en resultaten benoemd.

 

Diverse bijeenkomsten

De welzijnsaccommodaties die wij in gebruik hebben, worden ingezet ter versterking van de sociale cohesie. Ook bieden de accommodaties ruimte aan maatschappelijke initiatieven en organisaties. We streven naar een goed maatschappelijk rendement. Activiteiten die plaatsvinden in de locaties zijn bijvoorbeeld: vrouweninloop, spelletjesavonden van wijkbewoners, ontmoeting van roze ouderen, digitaal vragenuurtje, cursussen mantelzorgers etc. Een tweetal locaties hebben een eigen moestuin waarvan de groenten en kruiden gebruikt worden in de wijkkeukens.

 

Hartjes