Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2019
Inhoud
4

Ouderen

Terug naar inhoud

In 2019 hebben we 23% van de ouderen van 75 jaar en ouder bereikt middels onze maaltijdendienst, klussendienst, alarmering en thuisadministratie. Natuurlijk hoef je geen 75+ te zijn om gebruik te mogen maken van die diensten. Ook zien we de oudere Zwijndrechtenaar terug in de wijkgebouwen. Bijvoorbeeld bij de wijkkeuken, een computercursus, maar natuurlijk ook als actieve vrijwilliger. Onze ouderenadviseurs werken in het Vivera Wijkteam.

Netwerk financiële uitbuiting

In 2019 is een start gemaakt met het netwerk financiële uitbuiting bij ouderen in samenwerking met: Veilig Thuis, Rabobank, de notaris, Budgetbeheer, de politie en de ouderenadviseur. Zij hebben korte lijntjes met elkaar en zijn met elkaar alert op misbruik bij financiën bij ouderen, die vaak door bekende wordt gepleegd.

In 2019 zijn er 3 aandachtsfunctionarissen aangesteld die zich speciaal bezighouden met de onderwerpen: kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder ook ouderenmishandeling en financiële uitbuiting valt.

Zij hebben een protocol ontwikkelt voor Diverz zodat iedereen op de hoogte is van de thema's, het kunnen signaleren en weet te handelen volgens de meldcode. Het resultaat? Een goede samenwerking waardoor we preventief te werk kunnen gaan en waar nodig de problemen kunnen aanpakken en bespreken.

 

 

In 2019 zijn er in het wijkgebouw Nederburgh nog een aantal bijeenkomsten geweest van het oogcafé. Jan van Gortel, zelf tot de doelgroep behorend, heeft hierbij in samenwerking met Diverz het initiatief op zich genomen.

Het betrof hier een lotgenotengroep van blinden en slechtzienden die elkaar vrijwillig konden ontmoeten.

Aan de hand van thema's raakten de ouderen met elkaar in gesprek en konden er ervaringen uitgewisseld worden. Zo waren er thema's over communicatiemiddelen voor dagelijks gebruik zoals: Iphone-gebruik, zoomtekst, digitale handloepen en allerlei handige apps. Verder is er een bijeenkomst geweest speciaal voor deze doelgroep met als thema 'fijn proeven' en is er een spelletjes middag geweest over herkenbare beroepen en gebruiksvoorwerpen.

Weten dat je iedere dag iets kan betekenen voor anderen geeft voldoening.
– George Reppel, diensten Diverz

Roze ouderen

Diverz zet zich in om roze ouderen bij elkaar te brengen. De aanleiding hiervoor? Het verhaal van Anna Slijper, een 77-jarige Zwijndrechtenaar.

Hoewel ze met haar 77 jaar doodmoe is van het steeds maar moeten uitleggen dat ze lesbisch is, geeft ze niet op. Ook nu nog wil ze zich maar al te graag inzetten om tolerantie jegens homoseksuelen te vergroten. Ze stapte op het wijkteam af en legde haar wens uit: roze ouderen bij elkaar brengen. De vraag kwam bij welzijn terecht dankzij haar inzet organiseert Diverz nu maandelijks een activiteit voor roze ouderen. Diverz weet nu deze doelgroep te bereiken en er komen nu per activiteit tussen de 15 en 20 roze ouderen in Kubiek. In 2020 streven we naar het behalen van de Roze loper, een officieel keurmerk dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit.

Lees hier het hele verhaal
Hartjes