Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2019
Inhoud
6

Mantelzorgers

Terug naar inhoud

In 2019 hebben we diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Onderstaand een greep uit de activiteiten:

  • Nieuwe cursus: Mama Vita, gericht op moeders van kinderen met autisme
  • Week van de mantelzorger ingevuld in samenwerking met de gemeente
  • Geïnvesteerd om mantelzorg onder de aandacht te brengen bij professionals zoals POH
  • Het leggen en onderhouden van contacten met scholen waardoor we beter inzicht hebben op de jongeren
  • Jonge mantelzorgers hebben 4 activiteiten en 2 brussencursussen georganiseerd

Een goede evaluatie op basis van onze cursussen en activiteiten hebben zicht gegeven op de behaalde resultaten. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat de deelnemers zich gezien en gehoord voelden tijdens de cursussen en activiteiten. Uit de individuele gesprekken met jongerenwerk bleek dat de jeugd het fijn vond dat er activiteiten georganiseerd werden waar ze elkaar konden ondersteunen en ontmoeten.

Ook is onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij de mantelzorgers die een individueel traject hebben afgesloten. Hieruit bleek dat bijna 90% aangeeft op eigen kracht verder te kunnen na de begeleiding van de mantelzorgondersteuner.

Good to Know

Nadrukkelijk is er aandacht geweest voor de jonge mantelzorgers door de inzet van jongerenwerkers en door de verbinding te leggen met Good to Know. Dit is een digitaal platform voor jongeren om informatie te vinden, te delen en te chatten. Jonge mantelzorgers herkennen zich niet in de benaming en dat vraagt vaak een andere benadering. Zij vinden hun situatie gewoon maar kunnen wel degelijk een specifieke hulpvraag hebben of behoefte hebben aan ondersteuning. Daarnaast is het voor jonge mantelzorgers belangrijk de nodige waardering en erkenning te krijgen.

We signaleren een toename in aantal vragen waarvan ook de complexiteit toeneemt. Door de maatschappelijke ontwikkelingen is dat verklaarbaar. De belangrijkste zijn: meer mantelzorgers leveren langer en complexe zorg thuis, toename zorgkosten, een stijging van de arbeidsparticipatie en mensen werken langer door. De verwachting is dat de hulpvraag naar (basis)ondersteuning zal blijven groeien. Daarom is het borgen van een goed en volledig aanbod voor mantelzorgers belangrijk en zetten wij ons daar in 2020 gezamenlijk voor in.

Hartjes