Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2020
Inhoud
7

Duurzaam Diverz

Terug naar inhoud

In 2020 hebben we vanuit Diverz bewust aandacht besteed aan duurzaamheid. Een thema dat wat ons betreft iedereen aangaat want het is algemeen bekend dat een duurzame levensstijl ons een gelukkiger leven met meer voldoening geeft!

Daarom is duurzaamheid bij onze bedrijfsvoering, bij onze activiteiten, in de wijken en in de accommodaties van groot belang. Met onze verschillende diensten maken we zoveel mogelijk gebruik van elektrisch vervoer, we kopen in bij lokale en sociale ondernemers, zijn alert op energieverbruik en afvalscheiding. 

Energietransitie

Dagelijks lezen en horen we over de energietransitie en Diverz is er al enkele jaren mee bezig. Als voorloper binnen de sociale sector. We zien de transitie vooral als een sociaal vraagstuk omdat het gaat om het gedrag en het welzijn van de mensen. Bewonersparticipatie en het streven naar een sociaal rechtvaardige transitie staan bovenaan. In 2020 hebben we de whitepaper gelanceerd 'De kracht van mensen in de energietransitie'. Deze is landelijk verspreid en heeft positieve media-aandacht ontvangen. Het vervolg is dat we actief deelnemen aan diverse werkgroepen en trainingsprogramma’s om de energietransitie als sociaal vraagstuk gedragen te krijgen. Dit in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, Krachtproef, beroepsvereniging BPSW en Energie+. 

Klik hier voor de whitepaper

Gezinnen en mensen die net rond kunnen komen, hebben vaak moeite om hun energierekening te betalen. Het niet kunnen betalen valt onder energiearmoede. Voor het besparen op de energierekening en bewustwording op het energieverbruik hebben we een project opgestart. Een greep uit onze aanpak: 

  • Workshops ‘Sparen door besparen op energie met klein energiebesparende maatregelen’, speciaal voor bewoners met een smalle beurs om te besparen. 
  • Workshops voor onze professionals `Hoe herken je energiearmoede en wat kan je als professional betekenen voor bewoners in energiearmoede?’
  • Huisbezoeken met energieadvies hoe comfort in de woning te verhogen en op energie te besparen, in samenwerking met partners.
  • Energieadvies aan huis ter waarde van € 160,-- voor bewoners in armoede om energie te besparen. Diverz bracht de gezinnen aan en zorgde dat deze gezinnen bezocht werden door Drechtse Stromen om energieadvies te geven en energiebesparende middelen aan te brengen.
  • Gesprekken met bewoners met een smalle beurs over het klimaat, duurzaam leven en de energietransitie, en wat dat betekent voor hen. 

 

Naast de whitepaper is door ons een video gemaakt waarin wij laten zien dat inclusiviteit niet vanzelfsprekend is. Bewoners komen aan het woord en laten zien waar zij tegenaan lopen als ze willen bijdragen aan duurzaamheid en waarom zij desondanks toch niet mee kunnen doen. Ook laten we zien hoe we in de praktijk al het verschil kunnen maken, door uit te gaan van de bewoner.

Nationale Complimentendag. @GLZwijndrecht geeft een compliment aan @Diverz078 en in het bijzonder aan Frieda Louwerse, Linda van der Wal en Yvonne Zuidgeest. Zij zorgen dat diverse groepen waaronder vrouwen met een migratie-achtergrond over duurzaamheid, geïnformeerd worden.

Onze manier van het verbinden van de energietransitie met onze buurtbewoners is niet onopgemerkt gebleven. Veel enthousiasme bij deze bewoners en een groot compliment van GroenLinks Zwijndrecht, tijdens complimentendag 2020.

Aan onze professionals is ook een training gegeven over hoe zij beter en sneller kunnen herkennen dat een buurtbewoner te maken heeft met energiearmoede.

Gezonde leefstijl

In 2019 is een start gemaakt om inwoners van Zwijndrecht te laten kiezen voor groenten rechtstreeks van boer naar bord. Ze kunnen 'De Groenten van Cors' van de Dordtse zorgboerderij De Zuidpunt afhalen bij onze locatie de Nederburgh in de wijk Nederhoven. Dit past volledig bij een gezonde leefstijl en zijn blij dat dit uitgiftepunt is opengebleven tijdens de coronapandemie, daar waar mogelijk was binnen de maatregelen. Om bewoners meer te informeren over het gebruik van 'vergeten' groenten is een vlog gemaakt hoe je deze groenten kunt gebruiken voor een heerlijke maaltijd.

Verder is er voorlichting gegeven over de diverse soorten groenten, direct van het land, door middel van het uitstallen, door foto's met een beschrijving hoe deze gebruikt en gekookt kunnen worden en door mondelinge toelichting. Tijdens de Dutch Food Week heeft Diverz een bijdrage geleverd over het effect van gezond eten op het welzijn van iedereen.

In 2021 gaan we het verder uitbreiden en koken met ‘de groenten van Cors’ in onze wijkkeukens, tijdens het maandelijkse Boerenbord.

Hartjes