Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2020
Inhoud
6

Digitalisering

Terug naar inhoud

Tijdens het begin van de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk digitalisering is geworden. Waar dit voorheen niet altijd nodig was, konden we er in de crisis niet omheen. Thuiswerken werd (waar kon) geintroduceerd en videoconferencing werd de standaard.

We hebben in 2020 een flinke stap gezet in het digivaardig maken van bewoners. In het begin merkten we dat velen het eng vonden om online een activiteit bij te wonen. Onze professionals zijn gaan videobellen met bewoners en bezoekers van de accommodaties, hierdoor kon er contact gehouden worden en ingespeeld worden op de behoeften. Veel vrijwilligers zijn zich gaan verdiepen in de online wereld, hier en daar met hulp van de professionals. Zo zijn er mooi initiatieven ontstaan, zoals een online creaclub en een online beweegactiviteit waar deelnemers met de voor hun bekende gezichten samen konden bewegen.

 

Spotlight op sociaal contact

Vanwege corona zijn we allemaal nog meer afhankelijk van digitale communicatiemiddelen dan normaal. Dit om te kunnen werken, studeren of gewoon om contact met elkaar te onderhouden omdat dit juist nu zo belangrijk is. Chemours hoorde dat er mensen in Zwijndrecht vastliepen, doordat ze geen laptop hadden. Zij pakten dit signaal op en namen contact op met Zwijndrechtvoorelkaar. Maar liefst 25 laptops zijn gebruiksklaar gemaakt en aangeboden aan Zwijndrechtvoorelkaar. Zwijndrechtvoorelkaar zorgden ervoor dat de laptops bij de mensen kwamen die het hard nodig hadden. Chemours bedankt! 
Zwijndrechtvoorelkaar ontvangt 25 laptops! 
Klik hier voor de online Crea club!

Vrijwilligersacademie Zwijndrecht

De vrijwilligersacademie, als onderdeel van Zwijndrechtvoorelkaar, is gelanceerd voor alle vrijwilligers maar tot nu toe wel anders dan eerder bedacht. 

De vrijwilligersacademie is de (digitale) plek waar alle vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken terecht kunnen voor deskundigheidsbevordering. Zwijndrechtvoorelkaar plaatst hierop eigen aanbod van cursussen en bijeenkomsten maar ook het aanbod van andere organisaties is hierop te vinden. 

Vrijwilliger Vera neemt samen met wethouder Ronald van de Meij een kijkje op de vrijwilligersacademie. Vera geeft aan te moeten wennen aan werken op een laptop. Tegelijkertijd merkt zij in haar dagelijkse leven dat digitaal leren er steeds meer bij hoort, dus ook dit gaat haar lukken! Wethouder van de Meij is blij om te zien dat het scholen van  vrijwilligers op deze manier ook nu door kan blijven gaan. 

Via de vrijwilligersacademie Zwijndrecht is er voor vrijwilligers een breed aanbod van mogelijkheden om hun kennis te vergroten. Tegelijkertijd hoeven organisaties niet alle kennis zelf in huis te hebben maar wordt er op deze manier kennis gedeeld. Dit is efficiënt en samen weten we immers meer!   

Digitale Beursvloer

De Beursvloer heeft dit jaar digitaal plaatsgevonden en dit was anders, maar niet minder waardevol! Juist nu is het van belang om elkaar te helpen!

De hele maand november en december 2020 stonden voor ons in het teken van de Beursvloer!
Dit betekent dat wij: 

  • Online alle vraag een aanbod verzamelden
  • Iedere dag aan de slag zijn gegaan met het matchen van al het vraag en aanbod. 
  • Wekelijks de match van de week hebben uitgekozen 
  • Op meerdere momenten live of online met elkaar in gesprek gingen
  • Alle deelnemers een uniek Beursvloer Zwijndrecht presentje toestuurden

De burgemeester was enthousiast over de online Beursvloer en gaf een muzikaal startsein om het belang van de Beursvloer te benadrukken.

Door de Beursvloer digitaal te organiseren waren we erg betrokken bij al de organisaties die mee wilden doen en bij al het vraag en aanbod. Het tot stand komen van de matches en de nazorg hiervan maakte het tot een succes. Deze intensieve werkwijze heeft tot mooie resultaten geleid. 

De online whiskeyproeverij onder leiding van een whiskey expert is georganiseerd om iedereen te bedanken voor hun bijdrage en inzet aan een succesvol verlopen beursvloer. Cheers

Whisky en de Beursvloer vormen een prima match, beiden hebben zij karakter, beiden hebben zij inhoud maar bovenal hebben beiden smaak.
- deelnemer aan de digitale Beursvloer
Hartjes