Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2021
Inhoud
2

Jongeren

Terug naar inhoud

De impact op jongeren

Tijdens de beperkende maatregelen als gevolg van corona hebben we de impact op jongeren gezien. Ze konden niet naar school of sporten, in de periode van de avondklok niet naar buiten en hadden met een andere thuissituatie te maken. Het gemis van vrienden, het hebben van een uitlaatklep en eenzaamheid is wat onze jongerenwerkers veel hoorden. Het was een zwaar jaar.

De jongerenwerkers hebben gezocht naar mogelijkheden om wel de contacten te blijven houden door meer online te werken, individuele coaching, op straat te zijn en allerlei activiteiten te blijven organiseren. Zoals met oud & nieuw waarin we, mede vanwege het vuurwerkverbod, samen met partners alternatieven hebben geboden. Ook namen we in 2021 deel aan de verschillende campagnes waaronder het tegengaan van wapenbezit onder jongeren #no shank.

Onze jongerenwerkers nu ook op scholen

In 2021 startten we met de pilot om jongerenwerkers actief in te zetten op de vier voortgezet onderwijs scholen. Zodoende kunnen schoolgaande jongeren terecht bij hen met vragen. Ook geven zij voorlichting aan de jongeren over de verschillende onderwerpen.

De eerste voorlichting had als thema ‘Sociale Media’. Voor- en nadelen werden besproken. De ervaring van onze jongerenwerkers is dat jongeren tijdens de bijeenkomsten in eerlijkheid en vrijheid hun gevoelens en ervaringen deelden.

Bij de tweede voorlichting werd jongerenwerker Joanna al herkend als ‘die mevrouw van sociale media’. Een vertrouwensband groeit met de jongeren en dat zorgt voor meer diepgang en bewustwording. Een ander thema dat in de vorm van een uitdagend spel is gedaan, was ‘Groepsdruk’. Voor jongeren is 'groepsdruk' altijd aanwezig en het helpt jongeren als zij weten hoe hier mee om te gaan. De jongerenwerkers merkten op de scholen dat er veel eenzaamheid is bij jongeren ten tijde van de pandemie. De rol van sociale media is groter en de daarmee samenhangende groepsdruk ook. Door deze voorlichting op school krijgen jongeren meer veerkracht, kunnen zich beter uiten en weten dat ze voor zichzelf mogen opkomen.

De inbreng van jongerenwerkers op de scholen is heel waardevol gebleken doordat ze echt naast de jongeren staan. In 2022 continueren we onze inzet en streven we naar uitbreiding.

“Wij streven naar een situatie één te zijn met de jongeren om mee te denken bij wat zij nodig hebben”, aldus onze jongerenwerker

Financieel Jongerenwerk

Vanaf juli is een jongerenwerker vrijgemaakt voor het thema ‘jongeren en hun financiën. Jongeren vanaf 18 jaar krijgen één op één ondersteuning. Samen gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar regelingen die op hun situatie van toepassing zijn of het aanvragen van een DigiD.

De jongerenwerker bezoekt scholen of organiseert thema-avonden voor jongeren met als doel ze spelenderwijs wegwijs te maken bij vragen als: ‘hoe ga ik om met geld, wat doet een bank en waarom is sparen zo belangrijk?’

Ook zijn we online gegaan met berichten, artikelen, tips en inspiratie. Dit heeft geresulteerd in 521 reacties en interacties. De Mind your Money vlogs zijn maar liefs 2.385 keer bekeken en daaruit volgde individuele ondersteuning van jongeren. Tot slot is in samenwerking met Nationaal Fonds Armoede een Menstruatie Uitgifte Punt georganiseerd in het wijkcentrum Xiejezo in Noord.

Onze financieel jongerenwerker is er voor jou! Download hier de flyer 

 

"Eigenlijk zou iedereen iets voor een ander moeten doen"

Sadaf (19) maakt voor ouderen in de Lichtkring van Swinhove iedere zondag het verschil. Met een lach maakt zij een praatje en brengt ze een lekker kopje koffie aan de voordeur. Soms is zij één van de weinige mensen die deze ouderen zien op een dag. Sadaf vertelt; "Eigenlijk zou iedereen iets voor een ander moeten doen". Zelf is zij door haar ervaring met ouderen, nog meer gaan waarderen wat zij nu wel kan.

Ook nu zij haar Vrijwillig Traineeship, hét project vanuit maatschappelijke diensttijd (MDT), succesvol heeft afgerond gaat ze aankomende zondag gewoon met veel plezier weer naar haar vrijwilligerswerk!

Swiggles