Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2021
Inhoud
3

Volwassenen

Terug naar inhoud

Weten wat er speelt

Samen met jongerenwerk en beheer zijn onze welzijns professionals verantwoordelijk voor de wijklocaties. Gedurende het jaar zetten zij zich samen in voor bewoners van alle leeftijden, op basis van hun behoeften en talenten. Ze kennen de bewoners uit de wijken en weten wat er speelt. Dit heeft veel voordelen:

  • We kunnen verschillende leeftijdsgroepen tegelijk aanspreken met activiteiten;
  • Iedereen kan bij een welzijnsprofessional aankloppen;
  • Onze werkers hanteren allemaal dezelfde informele werkwijze: geen gekaderde trajecten met formulieren, maar inspelen op wat een wijkbewoner nodig heeft en anticiperen op actuele situaties en maatschappelijke ontwikkelingen.
De jaarlijkse barbecue met als thema: Proud to be fout!

In de zomer was er gelukkig weer wat meer toegestaan en dat was goed te merken aan alle zomeractiviteiten en met name tijdens onze jaarlijkse barbecue met als thema “Proud to be fout” die samen met Yulius is georganiseerd. Hier kwamen veel bewoners op af. Er was duidelijk behoefte aan samenzijn. Het trots zijn op wie je bent en dit uitdragen, is voor Diverz erg belangrijk.

Muziek, de universele taal die mensen verbindt!

Eén van de buurtbewoners wilde zich graag aanmelden voor taal. En kwam uiteindelijk ook terecht in ons muziekcentrum Diverzity! Door zijn talent met een oed (instrument) heeft hij kennis mogen maken met meerdere muzikanten in Diverzity. Deze bewoner was ontzettend dankbaar, ondanks zijn taalachterstand, dat hij aansluiting heeft gevonden bij muzikanten in Diverzity. Hier kan hij volledig zichzelf zijn en muziek maken!

Onze docent vrijwilliger Jopie Jacobus achter zijn drumstel: 

“Zij durft nu meer vragen te stellen”
Tijdens de klassikale taallessen voor volwassenen wordt er onder andere gewerkt aan het vergroten van de woordenschat. ‘Eén van de deelnemers is zo dankbaar voor de taallessen die zij krijgt van Taaldocent Annemarie. Zij durft nu meer vragen te stellen in winkels, doordat zij goede zinnen kan vormen en personeel haar begrijpt’.

Veerkrachtiger met taal

Met behulp van taalmaatjes worden personen 1 op 1 begeleid in de Nederlandse taal. Door de coronacrisis zijn er minder sociale aangelegenheden waar je de taal kunt oefenen. De taalmaatjes konden ook tijdens de crisis hun begeleiding doorzetten door een stukje te wandelen of via de telefoon. Hierdoor kunnen bewoners sterker worden in hun taal en dat maakt ze ook weerbaarder en veerkrachtiger.

Ook voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling. Daarom zijn we dit jaar gestart met voorleesmaatjes. Eén van onze voorleesmaatjes heeft te horen gekregen dat ‘haar’ gezin zo blij is met het resultaat na 20 weken voorlezen aan hun kind. Allereerst is hun zoon het voorlezen meer gaan waarderen en kruipt nu zelfstandig achter een boek. En door meer met taal bezig te zijn (met voorlezen als middel) merken de ouders dat hun zoon zelfverzekerder is en steeds meer durft te praten.

Swiggles