Ga naar inhoud
Bedrijfsnaam
Jaarverslag 2021
Inhoud
4

Ouderen

Terug naar inhoud

De oudere Zwijndrechtenaar

In 2021 hebben we 25,9% van de ouderen van 75 jaar en ouder bereikt in Zwijndrecht middels onze maaltijdendienst, klussendienst, alarmering en thuisadministratie. Natuurlijk hoef je geen 75+ te zijn om gebruik te mogen maken van die diensten. Ook zien we de oudere Zwijndrechtenaar terug in de wijkgebouwen. Bijvoorbeeld bij de wijkkeuken, een training, maar natuurlijk ook als actieve vrijwilliger. Onze ouderenadviseurs werken in het Vivera Sociaal Wijkteam en brengen huisbezoeken bij ouderen in Zwijndrecht.

"Op uw vragen hebben wij samen het antwoord"
ouderenadviseur Marian Don

Wanneer dingen niet meer vanzelf gaan

Om de Corona maatregelen heen zijn er 3 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ouderen en mantelzorgers. Hier waren gemiddeld 25 ouderen (verspreid over de dag ivm corona maatregelen) bij aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van het door de gemeente Zwijndrecht gefinancierde samenwerkingsverband DWZ, wat kortweg staat voor Diensten, Wonen met Zorg.

Marian Don, ouderenadviseur bij Diverz, legt uit: “Eenieder die ouder wordt zal ervaren dat er een moment komt waarop dingen niet meer vanzelf gaan of zelfs onmogelijk worden. Dat gaat vaak heel geleidelijk, maar kan zich ook zomaar openbaren als gevolg van het wegvallen van een partner of de diagnose van Parkinson of dementie”. Bezoekers kunnen tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd worden over dienstenpakket. Denk dan bijvoorbeeld aan de personenalarmering, de mobiele alarmering of onze maaltijdendienst. De samenwerking maakt dat de juiste zorg op fysieke behoeften en welzijn gegeven kunnen worden.

Soms kunnen de coronamaatregelen ook tot iets goeds leiden.
Na een zoektocht naar een nieuwe ruimte waarbij goed kon worden geventileerd, is deze groep bewoners terechtgekomen op de locatie van Diverz aan het Norderstedtplein. De vrijwilligers en deelnemers van deze seniorenactiviteiten hebben nu een plek dichtbij en die goed toegankelijk is. En waar ze met mooi weer ook heerlijk buiten kunnen vertoeven. Naast de koffieochtenden en de crea/spelletjesmiddag vindt hier ook het buurtrestaurant plaats. 

Goed omgaan met dementie

Vanuit DWZ zijn er in 2021 ook een aantal trainingen georganiseerd met als thema ‘Goed omgaan met dementie’. Hier hebben medewerkers en vrijwilligers van Diverz en bewoners uit Zwijndrecht aan meegedaan. 
Als dementievrijwilliger bij DWZ bied je ondersteuning en draag je bij aan de kwaliteit van leven van de persoon met (beginnende) dementie. Afhankelijk van de situatie bepaal je samen wat je gaat doen. Bijvoorbeeld gezellig koffiedrinken, een wandeling maken of samen naar de markt.
Deze initiatieven hebben actief bijgedragen aan de veerkracht onder ouderen. Voor velen was dit een manier om weer even bij elkaar te komen en bekend te raken met de diensten van Diverz.

Swiggles